Obchodní podmínky

14. 12 2012 | Obchodní podmínky


Nabídka zboží:

 

Nabízené zboží a služby jsou prezentovány formou katalogové nabídky na internetu.

Název a informace o produktu jsou uvedeny u jednotlivých výrobků.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu informací bez upozornění kupujícího.

Cena s DPH je uvedena u jednotlivých produktů.

 

 

Objednávka zboží:

 

Zákazník vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem vložit do košíku vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v košíku.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu upravit. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

 

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Kupující může od objednávky odstoupit v případě, že dodací doba objednaného zboží přesáhne 10 dnů.

 

Cena zboží:

 

Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu s DPH. Úhrnná cena včetně daní a poplatků je uvedena v nákupním košíku.

 

Vrácení zboží:

 

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

VEŠKERÉ PNEU (nové i použité) MŮŽETE VRÁTIT DO 14 DNŮ BEZ ÚDÁNÍ DŮVODU!!!

Po této době vyřizujeme veškeré reklamace dle reklamačního řádu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady prodávaných výrobků spočívající
v závadách ve zpracování, materiálu, konstrukci, které má prodávaný výrobek při převzetí kupujícím a po celou dobu záruční lhůty. Záruční doba trvá minimálně po dobu první životnosti výrobku ( u pneumatik tj.do l,6mm zůstatkové hloubky dezénové drážky ) v souladu s platnou právní úpravou, jinak podle stanovených záručních podmínek jednotlivých výrobců.

2. Reklamace výrobku musí být uplatněna v provozovně prodávajícího spolu s prodejním dokladem a na řádně vyplněném formuláři reklamačního dotazníku, který musí být podepsán vlastníkem výrobku (kupujícím).

3. Reklamace posouzená jako oprávněná bude zákazníkovi vyřízena v souladu s reklamačními a záručními podmínkami daného výrobce. Dnem zahájeni reklamačního řízení je den, kdy reklamující předá k reklamovanému výrobku kompletní předepsanou dokumentaci(prodejní doklad, řádně vyplněný reklamační dotazník) a výrobek je takto k reklamačnímu řízení převzat.Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od data jejího převzetí.

4. Odstranitelná závada na prodávaném výrobku bude bez zbytečného odkladu na náklady prodávajícího opravena.

5. Prodávající je oprávněn výrobek v zájmu objektivního zjištění vzniku závady rozebrat, rozložit, rozřezat, nebo jiným způsobem se dobrat původu a důvodu vzniku závady. Reklamujícímu v tomto případě nevznikají žádné nároky při zjištění neoprávněnosti reklamace .

6. Prodávající neodpovídá za vady způsobené:
- nesprávným skladováním a používáním výrobků v rozporu s návodem na použití
- u pneumatik- neodbornou montáží, nesprávným užíváním v rozporu s návodem výrobce, nedodržováním zásad správného huštění, používáním nevhodného, neošetřovaného či
poškozeného ráfku, jízdou na pneumatikách bez dostatečného tlaku hustícího media, provedením dodatečného prořezání dezénových drážek, průpichem nebo průrazem, používáním pneumatiky pod bezpečnostní úroveň zákonem stanovené hloubky dezénové drážky
- špatně seřízenou geometrii náprav vozidel
- mechanickým, chemickým či jiným poškozením (havárie,požár, vyšší moc atd.)

7. Reklamačnímu řízení u prodávajícího nepodléhají výrobky :
- s provedenými opravami mimo obchodní a servisní sít' prodávajícího
- zakoupené u jiných prodejců
- nevybavené kompletní vyžadovanou dokumentací (prodejní doklad, reklamační dotazník)

8. Oprávněnost uplatněné reklamace prodávající posuzuje ve spolupráci s jednotlivými výrobci nebo jejich zástupci v České republice

 

 

Rychlé vyhledávání pneu

napište nám

Ověřovací kód

newsletter

Budeme Vám posílat naše aktuality e-mailem!